Służebność przesyłu

Mój subiektywny blog o problemach właściciela działki ze słupem.

odszkodowanie za słupy a zasiedzenie służebności przesyłu

Czy zmiana parametrów technicznych sieci przerywa bieg zasiedzenia służebności przesyłu?

bieg-zasiedzenia-sluzebnosci-przesylu

Pisałam ostatnio o tym, że zmiana treści służebności przesyłu polegająca na zmianie trasy przerywa bieg zasiedzenia służebności przesyłu. A jak to wygląda w odniesieniu do innych istotnych składników prawa służebności?

Treść prawa służebności przesyłu obejmuje uprawnienia i obowiązki przedsiębiorcy przesyłowego. Służebność zawsze dotyczy konkretnego urządzenia, które należy dokładnie opisać. Uwzględnić należy kluczowe parametry takie jak napięcie sieci elektroenergetycznej czy ciśnienie gazu w gazociągu.

Tak też to wygląda w praktyce sądów ustanawiających służebność. Zawsze jest opis konkretnego urządzenia: linia o napięciu znamionowym 110 kV, gazociąg o ciśnieniu nominalnym 2,5 MPa itp. Jest więc oczywiste, że każda zmiana parametru, na przykład zmiana napięcia prądu lub ciśnienia przesyłanego gazu stanowi zmianę treści służebności. Ma to doniosłe konsekwencje, różne w zależności od tego czy służebność została formalnie ustanowiona czy też odbywa się bezumownie.

„Bezumowne korzystanie” to takie ładne prawnicze określenie na wpakowanie się się bez pytania na cudzą działkę i korzystania sobie z niej za darmo 😁

Z czym łączy się zmiana treści służebności?

Zmiana treści służebności po jej formalnym ustanowieniu wymaga podpisania nowej umowy lub wydania przez sąd nowego orzeczenia. Przedsiębiorca nie może zmienić treści służebności bez pytania właściciela o zgodę lub bez zgody sądu. Rzecz jasna powinno się to łączyć z koniecznością zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

Z kolei zmiana treści służebności wykonywanej bezumownie oznacza, że zmienia się zakres służebności (czyli sposób korzystania z cudzej działki) a więc bieg zasiedzenia służebności przesyłu zostaje przerwany. Pojawia się nowa służebność, o innej treści niż poprzednia i bieg zasiedzenia zaczyna się od nowa.

Niedoceniany przez prawników czynnik wpływający na bieg zasiedzenia służebności przesyłu?

Wydawać by się więc mogło, że w praktyce orzeczniczej stosunkowo często będzie się pojawiało zagadnienie zmiany parametrów technicznych istniejących sieci. Przecież taka zmiana wpływa na bieg zasiedzenia, wymaga też co najmniej spytania o zgodę właściciela zajętego pod przesył gruntu…

A jednak do sądów cywilnych nie trafiają sprawy zmiany treści służebności poprzez zmianę parametrów sieci.

Od lat sumiennie śledzę orzecznictwo korzystając z portalu orzeczeń sądów powszechnych. Jak dotąd nie trafiłam jednak na orzeczenia w których sąd pochyliłby się nad tym zagadnieniem. A zmiana parametrów sieci to nie rzadkość, na południu Polski wiele linii po cichu zmieniło napięcie na 20 kV. Właściciele działek nie są nawet o tym fakcie informowani, o pytaniu ich o zgodę nie wspominając. Wiem o tym dobrze, bo mnie też coś takiego spotkało, podobnie jak wszystkich moich sąsiadów. Po prostu, któregoś dnia przypadkiem dowiedziałam się, że od kilku lat linia na mojej działce, która pierwotnie była linią 15 kV, jest linią 20 kV…

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…

Nie zetknęłam się z przypadkiem uznania przez sąd, że zmiana parametru technicznego zmienia treść służebności i przerywa bieg zasiedzenia. Z przypadkiem odwrotnym, takim gdzie sąd odmówił uznania zmiany napięcia sieci za czynnik przerywający bieg zasiedzenia też się nie spotkałam. W ogóle nie spotkałam się z tym tematem… A przecież na portalu przeczytałam setki postanowień sądów ustanawiających służebności przesyłu, z których co najmniej połowa kończyła się stwierdzeniem zasiedzenia… Czy naprawdę nikt poza mną nie wpadł na to, że zmiana napięcia sieci przerywa bieg zasiedzenia…?

A może istnieją jakieś nie znane mi powody dla których zmiana parametrów technicznych nie stanowi zmiany treści służebności…? Chętnie poznałabym argumenty przemawiające za takim stanowiskiem. Dla mnie sprawa wydaje się oczywista. Jeśli służebność ustanowiono dla linii 15 kV, to po zmianie napięcia na 20 kV trzeba ustanowić nową służebność (zmienić jej treść umownie lub sądownie). Równie oczywiste jest więc to, że taka zmiana napięcia linii użytkowanej bezumownie powoduje przerwanie biegu zasiedzenia i rozpoczęcie biegu zasiedzenia nowej służebności.

Bardzo mnie dziwi, że ten temat nie pojawia się w praktyce sądowej. Przynajmniej praktyce dostępnej dla mnie poprzez portal orzeczeń sądów powszechnych. Jeżeli masz jakieś wiadomości czy przemyślenia w tej sprawie, proszę napisz do mnie. Zamierzam drążyć ten temat.

Jak oceniasz ten tekst?

Aby ocenić wybierz ilość gwiazdek!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

Ten tekst nie był jeszcze oceniany. Bądź pierwszy!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Theme by Anders Norén