Służebność przesyłu

Mój subiektywny blog o problemach właściciela działki ze słupem.

przesył energii

Czy zmiana napięcia sieci ma znaczenie dla właściciela obciążonej działki?

Jakiś czas temu zamieściłam wpis w którym zastanawiałam się, czy zmiana napięcia sieci (i innych istotnych parametrów technicznych) przerywa bieg zasiedzenia służebności przesyłu. Temat naprawdę mnie frapuje i postanowiłam drążyć go dalej. Dzisiaj przedstawiam moje rozważania nad tym, czy zmiana parametru sieci wymaga zgody właściciela obciążonej działki. Chodzi np. o podniesienie napięcia sieci z 15 kV na 20 kV czy podwyższenie ciśnienia gazu w gazociągu.

A co właściciela działki obchodzi czy na jego działce płynie prąd o napięciu 15 czy 20 kV? Przecież to taka mała różnica…

Wbrew pozorom różnica jest całkiem spora. Wyjaśnienie można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury:

1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
1) 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV;
2) 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV;
3) 10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV;
4) 15 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV;
5) 30 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.

par. 55 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 02 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Jak widzisz, linia 15 kV zabiera Ci z możliwości zabudowy pas o szerokości co najmniej 10m (5m + 5m). Natomiast linia 20 kV uniemożliwia zabudowę w pasie co najmniej dwukrotnie szerszym (10m + 10m). Linia 15 kV zazwyczaj utrudnia zabudowę działki budowlanej, ale tylko w wyjątkowo niekorzystnym przebiegu całkowicie ją uniemożliwia. Linia 20 kV zabierając z działki pas szerokości 20m bardzo często uniemożliwia na działce jakąkolwiek zabudowę. Jest więc ogromna różnica między działką obciążoną linią 15 kV a linią 20 kV. Taka zmiana napięcia sieci stanowi poważną ingerencję w Twoje prawo własności. Czy ten fakt znajduje odbicie w orzecznictwie naszych sądów?

Sądy administracyjne, inaczej niż powszechne, zauważają problem.

Sądy administracyjne stoją na stanowisku, że zmiana parametrów sieci wymaga posiadania aktualnego prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Niestety, dla sądów cywilnych problem wydaje się w ogóle nie istnieć.

Sędziowie sądów powszechnych stwierdzają zasiedzenie służebności przesyłu bez zbadania, czy wymagany prawem 30-letni okres posiadania dotyczył tej samej służebności, czy też początkowo była to np służebność linii 15 kV a potem linii 20 kV. A przecież służebność linii 20 kV i służebność linii 15 kV to dwie całkiem różne służebności! Każda z nich wymaga odrębnych ustaleń ze względu na różny zakres ingerencji w prawo własności.

O orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczącym zmiany parametrów sieci bez zgody właściciela zajętego gruntu napiszę więcej w oddzielnym wpisie.

Czy przepisy BHP naprawdę mogą uniemożliwić zabudowę działki?

Wielu z nas wydaje się, że te przepisy można traktować z przymrużeniem oka. Skoro dostałem pozwolenie na budowę domu – myślisz sobie – to nic mi nie grozi i mogę spokojnie budować w odległości mniejszej niż wynika z cytowanego wyżej przepisu.

Otóż nie, nie możesz… A ściślej mówiąc możesz, ale wiąże się to ze sporym ryzykiem. Organ wydający pozwolenie na budowę nie bada, czy planowane prace budowlane będą zgodne z zasadami BHP. To należy do obowiązków inwestora i wyznaczonego przez niego kierownika budowy. Może się zdarzyć tak, że uda się wybudować dom łamiąc przez cały okres budowy przepisy BHP. Nic złego się po drodze nie wydarzy a my będziemy mogli zamieszkać w nowo wybudowanym domu całkowicie zgodnie z prawem. Żaden przepis nie stanowi bowiem, że nie wolno nam mieszkać w odległościach mniejszych od tych wynikających z rozporządzenia. Nie wolno nam budować, ale jak już się (łamiąc prawo) wybudować uda, to mieszkać możemy bez żadnych prawnych przeszkód. Taka drobna nielogiczność prawa…

W trakcie budowy domu wiele się jednak może wydarzyć

„Życzliwy sąsiad” może donieść do Nadzoru Budowlanego, który po otrzymaniu takiego zgłoszenia obligatoryjnie musi wstrzymać prace budowlane. Kontynuować prace budowlane będziemy wówczas mogli po doprowadzeniu budowy do stanu zgodnego z przepisami, co w praktyce oznacza konieczność przebudowy linii energetycznej i odsunięcia jej na wymaganą przepisami odległość.

A może być jeszcze gorzej. Jeśli w wyniku złamania zasad BHP dojdzie do wypadku, osoby odpowiedzialne za przestrzeganie tych zasad poniosą odpowiedzialność karną i ewentualnie także cywilną (np konieczność wypłaty odszkodowania dla ofiary ich zaniedbania). Odpowiedzialnymi są zaś inwestor oraz zatrudniony przez inwestora kierownik budowy.

Czy przedsiębiorców przesyłowych obowiązuje konstytucja..?

Tak wiem, takie pytania to tani chwyt retoryczny… Ale przecieram oczy ze zdumienia i zastanawiam się, jak to  możliwe, że poważne, silnie oddziałujące na prawo własności zmiany są wprowadzane po cichu, nad głowami (dosłownie i w przenośni) właścicieli działek…? Konstytucja RP zezwala na ograniczenie prawa własności wyłącznie za odszkodowaniem. Tutaj mamy ograniczenie prawa własności nie tylko bez odszkodowania ale nawet bez poinformowania o tym fakcie właściciela działki!! Właściciel nawet nie wie, że ograniczono jego prawa i że powinien protestować, bo biegnie już przeciwko niemu zasiedzenie. Dowie się o tym przypadkiem, wtedy gdy okaże się, że na swojej, pozornie budowlanej, działce nie może niczego wybudować, bo na przeszkodzie stoją strefy ochronne z par. 55 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych…

Naiwne pytanie tytułem podsumowania:

Nie mogę zrozumieć zrozumieć jak to możliwe, że istnieją inne standardy prawa dla wielkich i dla maluczkich. To zwykłe niedopatrzenie czy systemowa zasada mająca ułatwić funkcjonowanie firm przesyłowych kosztem zwykłych obywateli…?

Jak oceniasz ten tekst?

Aby ocenić wybierz ilość gwiazdek!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

Ten tekst nie był jeszcze oceniany. Bądź pierwszy!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

1 Comment

  1. JanE

    Jest dokładnie tak jak pani napisała!! Niedawno dowiedziałem się, kilka lat temu podnieśli mi napięcie do 20 kv. Byłem w rejonie z pytaniem, powiedzieli że mieli prawo zmienić napięcie bez pytania mnie ozgode bo ta zmiana napięcia jest wpisana doMPZP! To prawda, mogą tak robić?

Leave a Reply

Theme by Anders Norén