Służebność przesyłu

Mój subiektywny blog o problemach właściciela działki ze słupem.

przesył dla początkujących, służebność przesyłu

Jak przedsiębiorcy przesyłowi okłamują właścicieli działek.

przedsiebiorcy-przesylowi

„Kłamstwa, mój chłopcze, można poznać w jednej chwili. Są dwa rodzaje kłamstw – jedna mają krótkie nogi, a inne długie nosy. Twoje należą do tych drugich.”

Przedsiębiorcy przesyłowi rzadko sami proponują negocjacje mające na celu uregulowania sytuacji prawnej ich urządzeń na Twojej działce. Nie znaczy to jednak, że do takich negocjacji nie dochodzi. Rzecz w tym, że ich celem wcale nie jest osiągniecie porozumienia… Chodzi przede wszystkim o zniechęcenie Cię do podjęcia decyzji o wejściu na drogę sądową ewentualnie opóźnienie tej decyzji. Zwłaszcza, gdy niewiele brakuje do 30 lat niezbędnych do zasiedzenia służebności przesyłu…

Ostatnio pisałam o czynnikach mogących utrudnić postępowanie o ustanowienie służebności przesyłu. Dzisiaj dla odmiany będzie bardziej optymistycznie, gdyż napiszę o czynnikach, które nie powinny negatywnie wpłynąć na postępowanie. Wiele z tych czynników bywa przy tym przez właścicieli działek mylnie postrzegana jako potencjalna przeszkoda. Często dzieje się to za sprawą pracowników przedsiębiorstw przesyłowych celowo próbujących wprowadzić nas w błąd, zniechęcić do walki o odszkodowanie.

Przedsiębiorcy przesyłowi oczekują od swoich pracowników, by zniechęcali właścicieli działek do wstępowania na drogę sądową.

I podobnie jak w moich dwóch poprzednich wpisach radziłam Ci, żebyś nie decydował się zbyt pochopnie na wejście w spór sądowy, tak teraz chcę Ci poradzić, byś nie dawał się zbyt łatwo zniechęcić do walki o swoje prawa…

Pamiętaj, że w interesie przedsiębiorcy przesyłowego leży, by jak najmniej właścicieli gruntów wchodziło na drogę sądową. Bo chociaż sądom daleko do bezstronności a odszkodowania często są niskie, to zawsze jakieś pieniądze trzeba po zakończeniu sprawy zapłacić. A przedsiębiorcy przesyłowi najchętniej nie płaciliby nic i są niezadowoleni gdy muszą zapłacić nawet i te niewielkie kwoty, jakie sąd zasądzi…

Rzeczowi panowie ze służb technicznych, życzliwe i współczujące panie z biura, kompetentni, pewni siebie prawnicy w ładnych garniturach…

Wszyscy oni będą mówili to samo, choć w różny sposób. Mniej lub bardziej inteligentnie będą się starali Cię zniechęcić, sprawić byś sobie odpuścił i nie walczył o swoje . Nie daj im się!! Przedłużanie negocjacji, zniechęcanie Cię to element ich strategii. Także i to co oni piszą w swoich pismach radzę brać w ogromny nawias – czytać uważnie, ale niekoniecznie wierzyć we wszystko co tam napisali. A przede wszystkim, jeśli jesteś zdecydowany wstąpić na drogę sądową, zrób to bez zbędnej zwłoki. Pamiętaj: opóźnianie tej decyzji działa na Twoją niekorzyść. Przeczytaj ten wpis a dowiesz się dlaczego…

Jak przedsiębiorcy przesyłowi starają się zniechęcić właścicieli działek.

Legalność inwestycji

„Instalacje przesyłowe na pańskiej działce zostały posadowione zgodnie z ówcześnie obowiązującym prawem i po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem zezwoleń.”

Przede wszystkim, przedsiębiorcy przesyłowi niekoniecznie mówią prawdę o legalności procesu inwestycyjnego. W trakcie postępowania sądowego często okazuje się, że dokumentacja z okresu budowy linii jest niepełna. Czasami nawet nie ma jej wcale. Nawet jednak gdy ta dokumentacja jest kompletna a inwestycja przesyłowa w pełni legalna, to i tak masz prawo żądać ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem a także zapłaty za bezumowne korzystanie za 10 lat wstecz (o ile nie zachodzą inne, wcześniej przeze mnie opisywane okoliczności).

Zgoda właściciela

Dysponujemy zgodą poprzedniego właściciela pańskiej nieruchomości na posadowienie na niej naszych urządzeń przesyłowych

Ani zgoda Twoja, ani zgoda wcześniejszych właścicieli działki nie odbiera Ci prawa do roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem. Ma jedynie wpływ na roszczenie o usunięcie urządzeń i zapłatę za bezumowne korzystanie. Jeśli bowiem przedsiębiorca przesyłowy posadowił urządzenia w dobrej wierze czyli za zgodą właściciela działki, to właściciel (a także jego następcy prawni) nie może skutecznie domagać się ich usunięcia. Zapłaty za bezumowne korzystanie może zaś żądać dopiero od momentu gdy poinformuje przedsiębiorcę, że nie zgadza się na dalsze bezpłatne użyczanie swojej działki pod przesył.

Zasiedzenie w dobrej wierze

Nasze urządzenia przesyłowe wybudowano ponad 20 lat temu po uzyskaniu przez nas pozwolenia na budowę. Tym samym nabyliśmy służebność przesyłu przez zasiedzenie w dobrej wierze

Pozwolenie na budowę nie przesądza o tym, że przedsiębiorca przesyłowy jest posiadaczem służebności w dobrej wierze (III CZP 76/15 ). Przedsiębiorca jako posiadacz w złej wierze musi korzystać z Twojej działki przez co najmniej 30 lat, by zasiedzieć służebność:

I ACa 1649/17 – wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2019-10-28

” Za trafne w konsekwencji uznać należało stanowisko sąd I instancji, że w rozpoznawanej sprawie nie było podstaw do przyjęcia dobrej wiary pozwanej spółki, a do odmiennego wniosku nie mogło prowadzić legitymowanie się inwestora cytowaną wyżej zgodą właściciela na przeprowadzenie robot budowlanych, czy szerszej ujmując – podnoszona w odpowiedzi na pozew legalność inwestycji z punktu widzenia prawa budowlanego. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 kwietnia 2006 r. V CSK 20/06, Lex nr 198525, prowadzenie inwestycji na podstawie odpowiednich zezwoleń władzy budowlanej nie przesądza o tym, że przy jej realizacji nie mogło dojść do naruszenia prawa własności. Wynika to z różnego charakteru regulacji zawartej w prawie budowlanym i prawie cywilnym

Obiecanki – cacanki…

Proszę spokojnie czekać,ta linia jest przewidziana do przebudowy i może już nawet w przyszłym roku usuniemy ją z pańskiej działki. Wariant: Proszę spokojnie czekać, zamierzamy kompleksowo uregulować tę kwestię, zorganizujemy spotkanie na którym wszystkim właścicielom zaproponujemy odszkodowania.

Składanie obietnic nic nie kosztuje… Wmówienie właścicielowi działki, że przedsiębiorca przesyłowy troszczy się o jego sprawy, rozumie że linia na działce stanowi problem, jest dla przedsiębiorcy korzystne. Pozwala na wydłużenie fazy negocjacji i bardzo często skutkuje upragnionym przez przedsiębiorcę zasiedzeniem służebności przesyłu. Doświadczenie moje i wielu osób których historie poznałam mówi mi, że takie obietnice nie są wiele warte.

Zasady współżycia społecznego

Linia przesyłowa na pańskiej działce dostarcza prąd (gaz, wodę itp.) dla tysięcy mieszkańców a jej istnienie leży w interesie społecznym. Z tego względu pańskie roszczenia finansowe stanowią nadużycie prawa (złamanie zasad współżycia społecznego) i mając na uwadze art. 5 kc uważamy je za bezzasadne.

Sądy zgodnie uznają, że domaganie się wynagrodzenia za służebność przesyłu a także zapłaty za bezumowne korzystanie z działki której jest się właścicielem, nie stanowi nadużycia prawa o którym mowa w art. 5 kc.

Działka nabyta w darowiźnie

Tylko osoba która była właścicielem działki w momencie budowy urządzeń przesyłowych ma prawo do odszkodowania za utratę wartości takiej działki. Pan/Pani otrzymał działkę w darowiźnie od rodziców a więc nie ma prawa do odszkodowania.

Jeżeli otrzymałeś już obciążoną działkę w formie darowizny lub spadku, to masz prawo do pełnego wynagrodzenia wraz z odszkodowaniem. Twoja sytuacja jest identyczna jak osoby będącej w momencie budowy właścicielem działki. Tylko jeśli nabyłeś odpłatnie działkę obciążoną musisz się liczyć ze znacznie niższym wynagrodzeniem za służebność (otrzymasz wynagrodzenie bez części odszkodowawczej).

Zmiana przeznaczenia działki już po wybudowaniu urządzeń

Pańska działka miała w momencie wybudowania urządzeń status działki rolnej. W związku z tym pańskie wynagrodzenie zostanie ustalone z pominięciem ograniczeń w zabudowie działki. Zmiana przeznaczenia działki już po posadowieniu urządzeń nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu.

Wysokość wynagrodzenia za służebność szacuje się na dzień ustanowienia tej służebności. Do wyceny przyjmuje się stan nieruchomości na dzień wykonywania wyceny. Dlatego jeśli w tym dniu działka jest przeznaczona pod zabudowę, to rzeczoznawca ma obowiązek wyceniać w oparciu o takie przeznaczenie.

Brak MPZP, jest tylko Studium Uwarunkowań

Dla terenu pańskiej działki nie uchwalono MPZP zaś zapisy studium nie mają znaczenia przy ustalaniu wynagrodzenia za służebność. Studium to jedynie luźne propozycje zagospodarowania niestanowiące aktu prawa miejscowego. Dlatego pańska działka będzie w wycenie traktowana jako działka rolna, co skutkuje niskim wynagrodzeniem.

Zgodnie z art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Działka którą w studium przeznaczono pod zabudowę, musi być w procesie wyceny traktowana jak działka budowlana, nawet jeśli aktualnie jest wykorzystywana do celów rolniczych.

Podsumowanie:

Nie ufaj przedsiębiorcom przesyłowym…

Jak oceniasz ten tekst?

Aby ocenić wybierz ilość gwiazdek!

Average rating 3 / 5. Vote count: 2

Ten tekst nie był jeszcze oceniany. Bądź pierwszy!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

1 Comment

  1. Maciek

    Nie wszyscy pracownicy są tacy jak pani pisze. Wielu myśli podobnie jak pani.

Leave a Reply

Theme by Anders Norén