Służebność przesyłu

Mój subiektywny blog o problemach właściciela działki ze słupem.

odszkodowanie za słup na działce, pas oddziaływania urządzenia przesyłowego

Ograniczenia w zagospodarowaniu działki z przesyłem.

Ograniczenia-w-zagospodarowaniu-dzialki-z-przesylem

Ograniczenia-w-zagospodarowaniu-dzialki-z-przesylem

Sąd Najwyższy wielokrotnie potwierdzał, że wynagrodzenie za służebność przesyłu powinno rekompensować wszystkie ograniczenia w zagospodarowaniu działki obciążonej przesyłem. Kodeks cywilny w art. 305 stwierdza zaś, że wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu powinno „odpowiednie”. Parę lat temu w tym miejscu dodałabym coś w stylu „… i konia z rzędem temu, kto wie, co to znaczy”. Teraz już tak nie powiem, bo Sąd Najwyższy wydał wiele orzeczeń, w których wyjaśnia, jak tę „odpowiedniość” wynagrodzenia należy rozumieć. I chwała mu za to, teraz pozostaje już tylko czekać, aż ta wiedza dotrze do wszystkich sądów powszechnych.

Ja czekam tak już dobrych kilka lat... Drodzy sędziowie, mamy rok 2019 i naprawdę wiemy już wszystko, co trzeba wiedzieć, aby ustalić odpowiednie wynagrodzenie za służebność przesyłu. Przestańcie już udawać, że tych wskazówek nie ma albo, że są sprzeczne, BO TO NIEPRAWDA.

No dobrze… wiemy prawie wszystko, bo drobne wątpliwości jednak pozostały. Kiedyś opowiem Ci o tych wątpliwościach. Teraz przedstawię tylko jedną, fundamentalną zasadę wypracowaną w orzecznictwie:

Odpowiednie wynagrodzenie za służebność przesyłu ma stanowić rekompensatę za wszelkie ograniczenia w zagospodarowaniu działki z przesyłem.

A jak sąd ma poznać te ograniczenia, czy wystarczy po prostu zapytać właściciela nieruchomości…?

Nie… aż tak proste to nie jest. Spytać właściciela oczywiście trzeba, trzeba też dobrze wsłuchać się w to, co on mówi. Wydaje Ci się, że sędziowie słuchają tego co do nich mówisz…? Popełniasz więc ten sam błąd który i ja popełniłam. Wierz mi, nie spotkałam jeszcze sędziego, który naprawdę słuchałby tego co właściciel działki mówi o ograniczeniach jakie powoduje przesył energii. Oczywiście sąd musi do słów właściciela podejść krytycznie, bo poczucie krzywdy bywa subiektywne a związane z nim oczekiwania przesadzone. Wysłuchać jednak należy – i to wysłuchać uważnie, a nie tylko w celu odbębnienia formalności i wpisania jej do protokołu. Czasami sąd musi też zasięgnąć opinii biegłego od urządzeń danego typu by uzyskać informację o ograniczeniach jakie powoduje konkretne urządzenie.

Sąd musi też zapoznać się z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub, w przypadku braku planu, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania dla terenu objętego służebnością.

Co jeszcze ma wpływ na ograniczenia w zagospodarowaniu działki z przesyłem?

Wiedza o szerokości pasa oddziaływania urządzenia i przeznaczeniu terenu objętego służebnością nie wystarczą do precyzyjnego ustalenia zakresu ograniczeń. Duży wpływ na te ograniczenia mają też inne czynniki. Przykładowo na działce budowlanej inne ograniczenia powoduje linia przesyłowa biegnąca ukosem niż linia posadowiona wzdłuż granicy czy przy drodze.

Linia posadowiona ukosem przez działkę przeznaczoną pod zabudowę może w skrajnym przypadku wyłączyć z możliwości zabudowy całą działkę, zmniejszając jej wartość nawet o ponad 90%. Taka utrata wartości działki JEST składnikiem wynagrodzenia za służebność przesyłu – i nieważne, co na ten temat mówią pełnomocnicy firm przesyłowych (walczący przecież o to, by ich pracodawcy zapłacili właścicielowi gruntu jak najniższe wynagrodzenie).

Z drugiej zaś strony, ograniczenia w zagospodarowaniu działki mogą wynikać z innych przyczyn niż istnienie linii przesyłowej. Na przykład linia posadowiona w pasie przydrożnym lub przygranicznym nie powoduje ograniczeń w zabudowie działki, bo ograniczenia te wynikają przede wszystkim z prawa budowlanego nakazującego odsunięcie się z zabudową o 3, 8, 20 a bywa, że i 50m od pasa drogowego (przy drogach krajowych). Ograniczenia w zabudowie działki mogą też wynikać z ustaleń MPZP, który przewiduje strefy ochronne wzdłuż linii przesyłowej, w których obowiązuje zakaz zabudowy. W takim przypadku przyjmuje się, że za ograniczenia odpowiada Gmina uchwalająca plan a nie przedsiębiorca przesyłowy. Takie ograniczenia nie powinny być więc uwzględniane w wynagrodzeniu za służebność przesyłu tylko w odszkodowaniu należnym od Gminy z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Co powinien zrobić sąd aby ustalić, jakie ograniczenia w zagospodarowaniu działki powoduje istnienie linii przesyłowej.

  • Dokonać oględzin nieruchomości
  • Wysłuchać przedsiębiorcy, który może wskazać na inne istotne dla sprawy czynniki, np. to, że urządzenie jest zlokalizowane w pasie przydrożnym którego i tak nie można by zabudować albo, że ograniczenia w zabudowie są konsekwencją uchwalenia przez Gminę planu zagospodarowania
  • Sprawdzić przepisy dotyczące wynikających z prawa ograniczeń w zagospodarowaniu nieruchomości mających związek z urządzeniami przesyłowymi, ewentualnie zasięgnąć opinii biegłego od urządzeń danego typu

Na tym etapie postępowania sędzia powinien wykazać się pewną inicjatywą i samodzielnością a nie tylko odhaczać kolejne punkty procedury. Przede wszystkim powinien słuchać co mówią strony i analizować specyfikę obciążanej działki. Czytanie mapy zasadniczej, planu zagospodarowania przestrzennego czy obejrzenie działki podczas wizji lokalnej nie wymaga przecież posiadania żadnej wiedzy specjalnej… Dlatego nie zawsze konieczne jest powoływanie biegłego od urządzeń danego typu. Czy wykształconemu prawnikowi jakim jest sędzia naprawdę potrzebny jest inżynier, który za niego przeczyta treść np. rozporządzenia o sieciach gazowych i ustali jaka jest szerokość strefy ochronnej dla gazociągu …?

Reasumując, ustalenie ograniczeń w zagospodarowaniu działki wynikających z obciążenia jej przesyłem energii, jest dość proste. Zazwyczaj zakres ograniczeń może ustalić sam sędzia bez pomocy biegłego, po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją i wysłuchaniu stron.

Jak oceniasz ten tekst?

Aby ocenić wybierz ilość gwiazdek!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

Ten tekst nie był jeszcze oceniany. Bądź pierwszy!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Theme by Anders Norén